De Enghoeve Uitwijk

In februari 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Stichting De Enghoeve.

De inspectie acht De Enghoeve in staat om verantwoorde hulp te bieden en heeft er vertrouwen in dat De Enghoeve de door hen zelf aangegeven concrete verbetermaatregelen een positief effect op de jeugdigen en ouders zullen hebben.