GO! voor Jeugd

Op 25 januari en 1 februari 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangekondigd (met deels onaangekondigde elementen) toezicht uit bij GO! voor Jeugd.

De inspectie is positief over de lerende houding vanuit de organisatie en de wil en inzet van GO! om processen te verbeteren. De inspectie ziet echter dat de geconstateerde verbeterpunten uit dit onderzoek niet volledig nieuw zijn voor GO! en dat eerdere verbetermaatregelen op deels dezelfde punten nog tot onvoldoende verbetering hebben geleid. Om die reden wil de inspectie het verbeterproces dat GO! inzet naar aanleiding van de bevindingen uit dit rapport dan ook volgen.