Gezinshuis ERbij, Gorinchem

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. 

Eind maart 2021 heeft de inspectie een toets nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij gezinshuis ERbij. Doel van het toezicht was om te bepalen of gezinshuis ERbij verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor een set met 14 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst. 

Gezinshuis ERbij voldeed aan alle beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe Toetreders jeugdhulp. Dit betekent dat de inspectie deze aanbieder van jeugdhulp niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij gezinshuis ERbij uitgevoerd op basis van het toetsingskader Jongeren in Jeugdhulp (JIJ-kader).