Focus Jeugd en Gezin B.V. Beilen

In december 2020 brachten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de toezichthouder Wmo van de gemeenten in Noord en Midden Drenthe een gezamenlijk bezoek aan Focus Jeugd en Gezin. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van Beschermd Wonen (Wmo) en jeugdhulp met verblijf (Jeugdwet) op de locatie Papenkamp in Bijlen.

De locatie Papenkamp van Focus Jeugd en Gezin voldoet deels aan de getoetste normen. De eigenaar heeft aangegeven dat Focus is gestart met het doorvoeren van verbetermaatregelen. De toezichthouders volgen de voortgang van de noodzakelijke verbeteringen bij Focus Jeugd en Gezin.