Zorggroep de Stellingwerven, Noordwolde

Zorggroep de Stellingwerven biedt diverse vormen van zorg op basis van de Jeugdwet, Wet Langdurige zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De ambulante begeleiding en hulp en de woonbegeleiding vindt in de thuissituatie of in woonvoorziening plaats. De aanbieder wil maatwerk leveren en aansluiten bij de individuele behoeftes, mogelijkheden en kracht van jeugdigen, hun gezinnen en jongvolwassen met een (licht) verstandelijke beperking. 

Op 27 augustus 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Zorggroep de Stellingwerven te Noordwolde. Doel van het toezicht was om te bepalen of Zorggroep de Stellingwerven voldoet aan de randvoorwaarden om verantwoorde jeugdhulp te bieden. Aanleiding voor het toezicht waren signalen van financiële en bestuurlijke aard, voortkomend uit het onderzoek van Pointer en Follow the Money, en het feit dat Zorggroep de Stellingwerven een onbekende aanbieder voor de inspectie was. De inspectie heeft daarom met name een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van governance, bestuur en financiën in het thema Goed Bestuur.

De inspectie toetste vier normen uit het thema Goed Bestuur. Zorggroep de Stellingwerven voldeed op het moment van het toezicht volledig aan drie van de vier normen uit het thema Goed Bestuur. Aan een norm voldeed Zorggroep de Stellingwerven grotendeels niet. Zorggroep de Stellingwerven dient met betrekking tot deze norm verbetermaatregelen te nemen zodat volledig wordt voldaan aan de norm: 

  • De bestuurder stelt de maatschappelijke doelstelling en het belang van de jeugdigen centraal. 

De inspectie verwacht binnen drie maanden door de aanbieder te worden geïnformeerd over de genomen verbetermaatregelen. 
De inspectie onderzocht daarnaast twee normen uit het thema Ontwikkelingsgerichte Hulp en twee normen uit het thema Deskundige Hulpverlener. Op grond hiervan ziet de inspectie geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg.