Jeugdhulp Friesland, locatie Woodbrookers, Kortehemmen

In december 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Jeugdhulp Friesland, locatie Woodbrookers. Doel van het toezicht was om te bepalen of Woodbrookers verantwoorde jeugdhulp biedt. 

Het toezicht van de inspectie is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst. 

Woodbrookers voldeed op het moment van het toezicht aan 11 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. 

Verbetering is nodig op de volgende criteria: 

  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures.
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 

Daarnaast heeft de inspectie aandachtspunten geformuleerd op de volgende verwachtingen: 

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 
  • Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de uitvoering van de hulp. 

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Jeugdhulp Friesland concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen bij de genoemde criteria te voldoen en blijft ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.