Afsluitbrief Zorgtrium

Na het toezichtbezoek in september 2021, heeft Zorgtrium op verzoek van de inspectie een verbeterplan opgesteld. De inspectie spreekt in de afsluitbrief het vertrouwen uit over de uitgevoerde en geplande verbeteracties. De inspectie sluit het toezichttraject bij Zorgtrium af.