Brief inspecties over plan voor jeugdbescherming in Zeeland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid schrijven in deze brief dat de tweede fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence volledig en realistisch is. Het biedt genoeg garanties voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland.