Brief toezicht faillissement Briedis

Briedis Jeugdbeschermers (Briedis) is failliet verklaard. De inspectie volgt intensief of de juiste stappen voor een zorgvuldige overdracht van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel plaatsvindt. Met deze brief informeert de inspectie de curator over de rol en acties van de IGJ bij dit faillissement.