Oordeel inspecties business case Jeugdbescherming west

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid gaven in februari 2021 een negatief oordeel over het plan van de dertien Zeeuwse gemeenten om cliënten en medewerkers van Intervence over te dragen aan drie andere gecertificeerde instellingen. Daarop hebben de  gemeenten aan Jeugdbescherming west gevraagd of een overname van de activiteiten van Intervence mogelijk is.
De inspecties beoordeelden de zogenaamde business case fase 1 van Jeugdbescherming west en keken wat het plan betekent voor de betrokken kinderen en hun gezinnen en toetsten of het volledig, realistisch en duurzaam is. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren dat de eerste fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence genoeg garanties biedt voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland. De inspecties roepen daarom alle partijen op om snel te beslissen over het uitwerken van het plan en vervolg te geven aan het bestendigen van de Zeeuwse jeugdbescherming.