Otto Gerhard Heldringstichting, Zetten

In juni en juli 2020 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij OGH. De reden voor dit onderzoek was de opvolging van twee verbetertrajecten. Ten eerste het verbetertraject naar aanleiding van twee suïcides die plaatsvonden eind 2018 en begin 2019. Ten tweede een verbetertraject over het thema relationele veiligheid dat is ingezet naar aanleiding van de uitkomst van een onafhankelijke onderzoekscommissie in opdracht van OGH. Vanwege het coronavirus heeft een beperkte toets plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de voortgang van de verbetertrajecten. De inspectie zal op een later moment de voortgang nog uitgebreider toetsen in de praktijk.