Melden jeugd

Als u zich zorgen maakt over een kind (of kinderen) in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Instellingen zijn volgens de Jeugdwet verplicht calamiteiten en geweld bij de inspectie te melden.