De waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking in het Toezicht op het Sociaal Domein

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het evaluatieonderzoek dat in april tot en met november 2018 is uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, (hierna VUmc), in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het evaluatieonderzoek richt zich op een prijswinnend onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) naar de inzet van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bij de toegankelijkheid van het Sociaal Domein.

Het vernieuwende aan het onderzoek van TSD is dat in het gehele proces, van begin tot einde, het perspectief van de ervaringsdeskundige centraal heeft gestaan. Ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking hebben zelf nagedacht over wat zij belangrijk vinden in het contact met de gemeente en hebben dit vertaald in een aangepast toetsingskader.

Ervaringsdeskundigen hebben de websites van de gemeenten beoordeeld en zijn als mystery guests ingezet in het rechtstreekse contact met ambtenaren van de gemeente. Samen met TSD hebben ervaringsdeskundigen de gevonden punten teruggekoppeld aan de gemeente in een door TSD georganiseerde bijeenkomst waarbij gemeenteambtenaren, inspecteurs en de ervaringsdeskundigen zelf aanwezig waren.

Vervolgens zijn de bevindingen van de ervaringsdeskundigen in de vorm van “storytelling” opgenomen in een toezichtrapport dat in toegankelijke taal is opgesteld. Tot slot is de website www.toegangsociaaldomein.nl ontwikkeld als handreiking voor alle gemeenten om de toegang van het Sociaal Domein te verbeteren.