Toetsingskader Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De inspectie richt zich op acht verwachtingen waaraan de locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten voldoen. Deze verwachtingen zijn ontleend aan het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd en vormen het toetsingskader ‘Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen’.