Toetsingskader Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie

Bij dit toetsingskader wordt onder meer aandacht besteed aan de matching tussen kind en adoptiefouders en de afronding van het bemiddelingsproces door vergunninghouders.