BuitenGewoon Logeren, Katwijk (NB)

In juni 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij BuitenGewoon Logeren om te bepalen of BuitenGewoon Logeren verantwoorde jeugdhulp biedt.

Op het moment van het onderzoek voldeed BuitenGewoon Logeren aan 24 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld. 

De inspectie acht BuitenGewoon Logeren in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat BuitenGewoon Logeren concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.