Zorgboerderij Grenszicht, Radewijk

In mei 2019 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij Grenszicht in Radewijk. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij Grenszicht verantwoorde jeugdhulp biedt. 

Zorgboerderij Grenszicht voldeed op het moment van het onderzoek aan 24 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld. Bij de thema’s Leefklimaat en Cliëntenpositie voldeed Zorgboerderij Grenszicht aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. 

Na het toezicht heeft de aanbieder aangetoond dat alle medewerkers inmiddels beschikken over een geldige VOG en dat er gebruik wordt gemaakt van een systeem om de veiligheidsrisico’s van jeugdigen in te schatten bij aanvang van de hulp. 

De inspectie acht Zorgboerderij Grenszicht in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgboerderij Grenszicht concrete verbetermaatregelen doorvoert om ook aan de laatste verwachting te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij Zorgboerderij Grenszicht volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.