Ierden, Driezum

In maart 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij Ierden in Driezum. Doel van het onderzoek was om te bepalen of deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

Ierden voldeed op het moment van het onderzoek aan 13 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de 15 verwachtingen.

Dit betekent dat de inspectie Ierden niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Ierden uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2017 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.