Kinderopvang De Dobbel, Didam

In februari 2019 deed de inspectie onderzoek bij Kinderopvang De Dobbel. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Kinderopvang De Dobbel verantwoorde jeugdhulp biedt.

Kinderopvang De Dobbel voldeed op het moment van het onderzoek aan 18 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij het thema Leefklimaat voldeed Kinderopvang De Dobbel aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

Inmiddels heeft de aanbieder externe expertise ingeschakeld om haar te helpen bij het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen. De inspectie verwacht dat Kinderopvang De Dobbel de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Toetsingskader

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden, gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een op maat gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.