De Olijke Stee, Tweede Exloërmond

In maart 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij De Olijke Stee in Tweede Exloërmond. Doel van het onderzoek was om te bepalen of deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

De Olijke Stee voldeed op het moment van het onderzoek aan 14 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie De Olijke Stee niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij De Olijke Stee uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.