De Ruumte, Drouwenerveen

In april 2019 deed de inspectie onderzoek bij De Ruumte. Doel van het onderzoek was om te bepalen of De Ruumte verantwoorde jeugdhulp biedt.

De Ruumte voldeed op het moment van het onderzoek aan 27 van de 29 getoetste verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij vier verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Bij de thema’s Uitvoering hulpverlening, Veiligheid en Cliëntenpositie voldeed De Ruumte aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht De Ruumte in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat De Ruumte concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. Na het toezicht heeft De Ruumte de inspectie laten weten dat ze inmiddels een aantal verbeteringen heeft geïmplementeerd. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Toetsingskader

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s:

  • Uitvoering hulpverlening
  • Veiligheid
  • Leefklimaat
  • Cliëntenpositie
  • Organisatie

Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 kernverwachtingen geselecteerd.