Zorggoed De Zegger Bornerbroek

In februari 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) toezicht uit bij Zorggoed De Zegger B.V. Doel van het toezicht was om te bepalen of de aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt.

De aanbieder voldeed op het moment van het toezicht aan 17 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Verbetering is nodig op de volgende criteria:

 • 1.1. Professionals bieden passende hulp
 • 1.2. Professionals werken volgens professionele standaarden
 • 2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen
 • 2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen
 • 3.1. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit
 • 3.2. Het leefklimaat is passend bij de jeugdigen
 • 3.3. Professionals hebben een respectvolle houding naar de jeugdigen
 • 4.1. De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun individuele belangen op te komen
 • 5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit
 • 5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in
 • 5.3. De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen

De aanbieder stuurde de inspectie een actieplan naar aanleiding van het conceptrapport, met daarin de stappen die gezet zullen worden om te verbeteren. De inspectie vindt het positief dat de aanbieder zelf het initiatief tot het opstellen van een verbeterplan en het nemen van verbetermaatregelen heeft genomen.

Ten aanzien van het actieplan verwacht de inspectie dat de aanbieder per verwachting nogmaals nagaat welke verbetermaatregelen in het plan zijn opgenomen en of deze volledig aansluiten bij de geconstateerde tekortkomingen. Daarnaast is het belangrijk dat de aanbieder aan de actielijst termijnen toevoegt waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Op basis van het bijgestelde actieplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.