Reset Opvang, Klazienaveen

In februari 2019 deed de inspectie onderzoek bij Gezinshuis Reset Opvang (vanaf nu: Reset Opvang). Doel van het onderzoek was om te bepalen of Reset Opvang verantwoorde jeugdhulp biedt.

Reset Opvang voldeed op het moment van het onderzoek aan 25 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld. Bij één verwachting formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Bij het thema Organisatie voldeed Reset Opvang aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Reset Opvang in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Reset Opvang concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 kernverwachtingen geselecteerd.