Feniks Talent

In september 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Feniks Talent. Doel van dit onderzoek was om te bepalen of Feniks Talent verantwoorde hulp biedt.

Feniks Talent voldeed op het moment van het toezicht aan 22 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld. Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals werken doelgericht en planmatig;
  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in;
  • Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s;
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig;
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Feniks Talent heeft de inspectie laten weten inmiddels een aantal verbetermaatregelen doorgevoerd te hebben. De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Feniks Talent concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen en blijft ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.