Samen werken aan veiligheid in Rotterdam: een onderzoek bij JBRR, Enver en de wijkteams

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft toezicht uitgevoerd bij drie Rotterdamse jeugdhulpaanbieders, Enver, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de Rotterdamse wijkteams. Het doel voor het onderzoek was, te beoordelen of eerder genomen verbetermaatregelen voldoende zijn geïmplementeerd. Daarnaast kreeg de inspectie signalen over de samenwerking rond veiligheid tussen de drie organisaties, met name bij de crisishulpverlening.

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat de jeugdhulpaanbieders in Rotterdam de afgesproken verbetermaatregelen voldoende hebben geïmplementeerd. Echter, de inspectie heeft nieuwe risico’s geconstateerd, waarvoor de eerder genomen verbetermaatregelen geen oplossing bieden. Het gaat dan om wachtlijst problematiek en niet aansluitende of passende hulp.

Vervolg

Van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Enver en de wijkteams verwacht de inspectie dat zij de verbeterpuntenen aanbevelingen  voortvloeiend uit dit onderzoek uitwerken in een verbeterplan met concrete verbetermaatregelen.

De inspectie vraagt de gemeente Rotterdam om nadere informatie over de aanpak en het vervolg, als het gaat om de aanbevelingen geaddresseerd aan de gemeente. De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van het jeugdhulpnetwerk. Daarnaast verwacht de inspectie van de gemeente Rotterdam een regisserende rol bij de totstandkoming van de verbeterplannen bij JBRR, Enver en de wijkteams.