Gezinshuis Windmee, Etten-Leur: jeugdhulp in gezinsverband

Gezinshuis Windmee in Etten-Leur biedt sinds maart 2018 een thuis aan 6 jeugdigen die vanwege eigen of gezinsproblematiek, soms tijdelijk, niet meer thuis kunnen wonen.
In januari 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis Windmee. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre deze jeugdhulpaanbieder voldoet aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp.

Gezinshuis Windmee voldeed op het moment van het onderzoek aan 14 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie Gezinshuis Windmee niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Gezinshuis Windmee uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.