Stichting Forniamo, begeleid wonen te Wormerveer

In december 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht
uit bij Stichting Forniamo. Doel van het toezicht was om te bepalen of Stichting Forniamoverantwoorde jeugdhulp biedt.

Stichting Forniamo is een thuiszorgorganisatie die huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bij volwassen cliƫnten thuis
biedt. Daarnaast biedt Stichting Forniamo sinds 2017 begeleid en beschermd wonen aan jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek en/of een residentiƫle achtergrond.

De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf, getoetst.Stichting Forniamo voldeed op het moment van het toezicht aan 23 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij tien verwachtingen heeftde inspectie een aandachtspunt geformuleerd.