Zorgboerderij Paard en Weldaad Veeningen

In januari 2019 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij Paard en Weldaad. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij Paard en Weldaad verantwoorde jeugdhulp biedt.

Zorgboerderij Paard en Weldaad voldeed op het moment van het onderzoek aan 27 van de 28 getoetste verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld. Bij drie verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Bij de thema’s Uitvoering hulpverlening, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie voldeed Zorgboerderij Paard en Weldaad aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Zorgboerderij Paard en Weldaad in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgboerderij Paard en Weldaad concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden, gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) een op maat gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Hoort bij