Thorzo B.V./‘The House of Rebels’ Gulpen

In november 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Thorzo B.V./The House of Rebels (hierna Thorzo/The House of Rebels).

Thorzo/The House of Rebels, voldeed op het moment van het onderzoek aan 13 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen.

Dit betekent dat de inspectie Thorzo/The House of Rebels, niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Thorzo/The House of Rebels, uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Hoort bij