Jemalupe De Wilp

In augustus 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Jemalupe. Doel van het toezicht was om te bepalen of Jemalupe verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf getoetst.

Jemalupe voldeed op het moment van het onderzoek aan 28 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie voldeed Jemalupe aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Jemalupe in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Jemalupe concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Hoort bij