Zorgboerderij de Parel Streefkerk

In juli 2018 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij de Parel. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Zorgboerderij de Parel verantwoorde jeugdhulp biedt.

Zorgboerderij de Parel voldeed op het moment van het onderzoek aan 25 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld. Bij de thema’s Cliëntenpositie en Organisatie voldeed Zorgboerderij de Parel aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Zorgboerderij de Parel in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgboerderij de Parel concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Hoort bij