Adoptiestichting A New Way 2019- De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij een vergunninghouder interlandelijke adoptie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de vergunninghouder Adoptiestichting A New Way. Deze vergunninghouder verzocht de minister om verlenging van de vergunning om te mogen bemiddelen bij opneming van buitenlandse kinderen in Nederland. Het onderzoek van de inspectie heeft in november 2018 plaatsgevonden.

De inspectie oordeelt in het onderzoek dat de kwaliteit van het bemiddelingsproces bij Adoptiestichting A New Way voldoende is.

Dit oordeel is gebaseerd op de volgende beoordeling van de eerste vier onderzoeksthema’s:

  • Het verzamelen van aspirant-adoptiefoudergegevens gebeurt goed.
  • Het verzamelen van kindgegevens gebeurt voldoende.
  • De matching verloopt goed.
  • De afronding van het bemiddelingsproces is matig.

Deze onderzoeksthema’s zijn ieder afzonderlijk uitgewerkt in een aantal criteria. Adoptiestichting A New Way heeft op vrijwel alle criteria een positieve score behaald. Voor twee criteria was dat niet het geval. De inspectie heeft A New Way aanbevolen om te zorgen dat ook de resterende twee criteria voldoen aan de verwachtingen van de inspectie.

De instelling dient voor 7 maart 2019 schriftelijk aan de inspectie aan te geven hoe de aanbevelingen voor deze twee criteria in de praktijk zijn uitgewerkt.