Carefield Zorg Gieterveen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Wmo-toezichthouder hebben in oktober 2018 bij Carefield Zorg een hertoets uitgevoerd, om te bepalen of Carefield Zorg verantwoorde jeugdhulp biedt.

  • Carefield Zorg voldeed op het moment van de hertoets in oktober 2018 aan twee van de twaalf opnieuw getoetste verwachtingen. Tien verwachtingen waren nog onvoldoende en ook de twee eerder geformuleerde aandachtspunten waren nog niet opgepakt. De inspectie concludeert dat Carefield Zorg in de periode tussen maart en oktober 2018 onvoldoende verbeterkracht heeft laten zien.

Daarom verzocht de inspectie de aanbieder na de hertoets om een aantal urgente verbetermaatregelen te treffen die ervoor moesten zorgen dat een aantal zaken op korte termijn op orde werden gebracht. Voor de overige verbeterpunten verwachtte de inspectie dat de aanbieder een verbeterplan opstelde.

Inmiddels heeft de aanbieder een aantal maatregelen genomen waardoor de kwaliteit van de door Carefield Zorg geboden jeugdhulp is verbeterd. Ook heeft de inspectie ten opzichte van maart 2018 meer vertrouwen gekregen in de bestuurlijke verbeterkracht van de aanbieder, mede door de inzet van externe deskundigheid.

Vervolg

Zowel de Wmo-toezichthouder als de inspectie zullen de voortgang en het effect van de ingezette verbetermaatregelen bij Carefield Zorg nauwgezet volgen en zo nodig toetsen in de praktijk.

Hoort bij