Hertoets Bijzonder Jeugdwerk: De kwaliteit gespecialiseerde van hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/ mensenhandel

In november 2018 voerde de inspectie een hertoets uit bij Bijzonder Jeugdwerk. De inspectie toetste daarbij of de geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten zijn opgeheven. De inspectie toetste zestien verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, waar Bijzonder Jeugdwerk tijdens de eerste toets in november 2017 onvoldoende scoorde of waar de inspectie een aandachtspunt formuleerde.

Daarom verzocht zij de directie van Bijzonder Jeugdwerk maatregelen te nemen om de tekortkomingen op te heffen en de inspectie daarover te informeren middels een verbeterplan en een resultaatverslag.

  • Uit de hertoets blijkt dat Bijzonder Jeugdwerk het kritische oordeel van de inspectie na de eerste toets in 2017 aangreep om het zorgprogramma, de werkprocessen en de deskundigheid van medewerkers op het gebied van hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/ mensenhandel te evalueren en te verbeteren.
  • Bijzonder Jeugdwerk heeft inmiddels belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Tegelijkertijd ziet de inspectie dat de doorgevoerde verbeteringen nog pril zijn.

De inspectie verwacht daarom dat Bijzonder Jeugdwerk de komende periode gebruikt om actief en inhoudelijk te sturen op borging van de verbeteringen binnen de organisatie.

Tevens verwacht de inspectie dat Bijzonder Jeugdwerk uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 voldoet aan de eisen van verantwoorde werktoedeling. Bijzonder Jeugdwerk moet de inspectie daarover schriftelijk informeren vóór 1 april 2019.

De inspectie vertrouwt dat Bijzonder Jeugdwerk doorgaat met de ingezette ontwikkeling zodat zij in de nabije toekomst aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel voldoet. Dit proces volgt de inspectie in haar reguliere toezicht.