Domus Dulcis Domus B.V.

In november 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Domus Dulcis Domus.

Domus Dulcis Domus voldeed op het moment van het onderzoek aan elf van de vijftien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen.

Dit betekent dat de inspectie Domus Dulcis Domus niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Ons toezicht bij Domus Dulcis Domus wordt vanaf heden uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2016 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Hoort bij