Gezinshuis XieJe, Grathem

Gezinshuis XieJe richt zich op jeugdigen met hechtingsproblematiek/trauma en werkt volgens de methodiek van Basic Trust. Deze methodiek stelt het kind centraal en is gericht op het herstel van basisvertrouwen van kinderen.

In oktober 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij gezinshuis XieJe. Doel van het toezicht was om te bepalen of gezinshuis XieJe verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf getoetst.

Gezinshuis XieJe voldeed op het moment van het onderzoek aan 27 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid en leefklimaat voldeed gezinshuis XieJe aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

Hoort bij