Spirare Valley

In augustus 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Spirare. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat diverse gemeenten de inspectie benaderden met vragen over de kwaliteit van de zorg. Doel van dit onderzoek was om te bepalen of Spirare Valley verantwoorde hulp biedt.

De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf, getoetst. De inspectie verwacht dat Spirare voortvarend maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Verbetering is nodig op de volgende punten:

  • Professionals werken doelgericht en planmatig;
  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in;
  • Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s;
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon;
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie;
  • De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse verbeteringen door.

De inspectie verwacht dat Spirare bovenstaande verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Dit verbeterplan moet voor 10 december 2018 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.