Toets Nieuwe Toetreders Jeugdhulp: kleinschalig logeerhuis Parel

In augustus 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij
Kleinschalig logeerhuis Parel.

Kleinschalig logeerhuis Parel voldeed op het moment van het onderzoek aan elf van de vijftien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de vijftien verwachtingen.

Dit betekent dat de inspectie Kleinschalig logeerhuis Parel niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Kleinschalig logeerhuis Parel uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Hoort bij