Toets Nieuwe Toetreders Jeugdhulp: Comfort Home Logeeropvang

In augustus 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Comfort Home Logeeropvang.

Comfort Home Logeeropvang voldeed op het moment van het onderzoek aan tien van de veertien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen.

Dit betekent dat de inspectie Comfort Home Logeeropvang niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Comfort Home Logeeropvang uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

Hoort bij