Gezinshuis DrieLuik Eefde

In augustus 2018 deed de inspectie onderzoek bij Gezinshuis DrieLuik, mede naar aanleiding van een signaal. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Gezinshuis DrieLuik verantwoorde jeugdhulp biedt.Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Gezinshuis DrieLuik voldeed op het moment van het onderzoek aan 18 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Inmiddels heeft Gezinshuis DrieLuik ten aanzien van een aantal verwachtingen maatregelen genomen.

De inspectie verwacht dat Gezinshuis DrieLuik, samen met hoofdaannemer Zozijn, de benodigde verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Dit verbeterplan moet voor 4 december 2018 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.