Activiteitenboerderij Rutgers, Aalten

Activiteitenboerderij Rutgers is in 2008 gestart als zorgaanbieder en biedt logeeropvang en dagbesteding aan jeugdigen en volwassenen. In augustus 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij Activiteitenboerderij Rutgers. Doel van het toezicht was om te bepalen of Activiteitenboerderij Rutgers verantwoorde jeugdhulp biedt.

De inspectie heeft de set met 28 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf, getoetst. Activiteitenboerderij Rutgers voldeed op het moment van het onderzoek aan 25 van de 28 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening, leefklimaat, cliëntpositie en organisatie voldeed Activiteitenboerderij Rutgers aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

Inmiddels heeft Activiteitenboerderij Rutgers maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle verwachtingen. De inspectie acht Activiteitenboerderij Rutgers in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Hoort bij