Jejujo-land, Noordbeemster

In augustus 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij zorginstelling Jejujo-land. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Jejujo-land verantwoorde jeugdhulp biedt.

Jejujo-land voldeed op het moment van het onderzoek aan 26 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s Uitvoering hulpverlening, Veiligheid en Leefklimaat voldeed Jejujo-land aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Jejujo-land in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Jejujo-land concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Hoort bij