Stichting A et B, Wijnjewoude

Op 24 augustus 2018 deed de inspectie onderzoek bij Stichting A et B. Het onderzoek betrof een vervolg op onderzoeken die de inspectie in februari en oktober 2017 uitvoerde bij Stichting A et B.

Stichting A et B voldeed op het moment van het onderzoek in augustus 2018 aan 27 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij één verwachting formuleerde de inspectie een aandachtspunt.

De inspectie acht Stichting A et B in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Stichting A et B concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.