Bij Ons Zorginstelling

Bij Ons biedt voor jeugdigen met autisme en/of een verstandelijke beperking, van 6 tot en met 21 jaar, logeerweekenden, midweken in de vakanties en sinds kort ook een aantal crisisopvangplaatsen. Bij die crisisplaatsen kunnen jeugdigen door de week twee tot drie nachten blijven slapen om de thuissituatie te ontlasten. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Bij Ons verantwoorde jeugdhulp biedt.

Bij Ons voldeed op het moment van het onderzoek aan 25 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s Leefklimaat en Organisatie voldeed Bij Ons aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie acht Bij Ons in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Bij Ons concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.