JOJA B.V. - Toets Nieuwe Toetreders jeugdhulp

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2016 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

In april 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij JOJA B.V. JOJA B.V. voldeed op het moment van het onderzoek aan acht van de twaalf beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

De inspectie verwacht dat JOJA B.V. maatregelen neemt om te voldoen aan de twaalf verwachtingen.

JOJA B.V. Update 21 februari 2019

Inmiddels heeft JOJA B.V. maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de vijftien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit betekent dat de inspectie JOJA B.V. niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij JOJA B.V. uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor Jeugd.