BijBiezonder Lottum: toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf

In februari 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek bij BijBiezonder. Doel van het onderzoek was om te bepalen of BijBiezonder verantwoorde jeugdhulp biedt.

BijBiezonder voldeed op het moment van het onderzoek aan 25 van de 32 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld.

Hoort bij