Onderzoek naar gespecialiseerde hulp Pluryn-De Hoenderloo Groep aan slachtoffers loverboys/mensenhandel

In november 2017 voerde de inspectie toezicht uit bij Pluryn-De Hoenderloo Groep. Doel van het toezicht was om te bepalen in hoeverre Pluryn-De Hoenderloo Groep kwalitatief goede gespecialiseerde hulp biedt aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

DHG voldeed op het moment van het toezicht aan 30 van de 40 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’.

De inspectie heeft specifiek getoetst in hoeverre de kernelementen uit het kwaliteitskader van de commissie Azough aantoonbaar aanwezig zijn binnen de door DHG geboden hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. De inspectie heeft geconstateerd dat deze kernelementen deels terugkomen in het hulpaanbod van DHG.