De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder Interlandelijke adoptie Vereniging Wereldkinderen

Op 17 en 18 maart 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Vereniging Wereldkinderen (hierna Wereldkinderen). Doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre Wereldkinderen erin slaagt een kwalitatief verantwoord bemiddelingsproces te bieden.

Hoort bij