De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder Interlandelijke adoptie Stichting Meiling

Op 13 maart en 10 april 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Stichting Meiling. Doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre Stichting Meiling erin slaagt een kwalitatief verantwoord bemiddelingsproces te bieden.

Hoort bij