De kwaliteit van het bemiddelingsproces bij de vergunninghouder Interlandelijke adoptie Nederlandse Adoptie Stichting


Op 3 maart 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij de vergunninghouder interlandelijke adoptie Nederlandse Adoptie Stichting (hierna: de NAS). Doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre de NAS erin slaagt een kwalitatief verantwoord bemiddelingsproces te bieden.

Hoort bij